Preventie & Bescherming op het Werk

Enkele nuttige tools

Naast het stappenplan biedt het ICB nog een aantal losse tools aan die uw bedrijf kunnen helpen in het kader van preventie van arbeidsrisico's en bescherming van uw werknemers. U kunt de tools raadplegen door op de icoontjes te klikken. 

Voor wie slechts in beperkte mate vertrouwd is met de materie raden wij aan eerst bovenvermeld stappenplan te doorlopen. Dit plan plaatst de verschillende tools immers in de context van een omvattend welzijnsbeleid voor uw onderneming.

In 5 stappen voldoen aan de Welzijnswetgeving :

De afgelopen jaren is de wetgeving betreffende de preventie van beroepsrisico's en de bescherming van werknemers op het werk voortdurend geëvolueerd. De regelgeving met betrekking tot het welzijn op het werk legt een groot aantal verplichtingen op voor een brede waaier aan thema's. Die thema's variëren van arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid van werknemers en ergonomie tot het voorkomen van psychosociale problemen. En die vele verplichtingen brengen ook vele formaliteiten met zich mee. Bovendien is de veiligheid van de werknemers een opdracht die ernstig moet worden genomen. En dan spreken we nog niet van de kosten die ziekteverzuim met zich meebrengt en de aansprakelijkheid die kan ontstaan bij een ernstig ongeval.

Als werkgever van een autobus- en autocarbedrijf hebt u een belangrijke verantwoordelijkheid op het vlak van de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers. De wet verplicht uw bedrijf om proactief de arbeidsrisico's waar uw personeel aan onderworpen is op te sporen en zoveel mogelijk in te dijken. U dient daarbij bovendien planmatig te werk gaan en uw acties vast te leggen op papier.

Om u te helpen uw bedrijf in orde te brengen met de welzijnswetgeving ontwikkelden wij, in samenwerking met Idewe, onderstaand stappenplan. Het plan fungeert als een handboek dat u moet helpen om stap per stap uw bedrijf wettelijk in orde te brengen en op die manier ook stelselmatig de risico's waar uw medewerkers aan worden blootgesteld te verminderen.

Door op onderstaande icoontjes te klikken kunt u de verschillende stappen doorlopen. Mocht u tijdens het doorlopen van het instrument nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op nemen.

Wij wensen u veel succes!

STAP 1

Zich aansluiten bij een externe dienst en een interne preventieadviseur aanstellen  

STAP 2

Het medisch toezicht opstarten

STAP 3

Een Risicoinventarisatie- en evaluatie (RIE) uitvoeren

STAP 4

Resultaten van de RIE in een Jaaractieplan (JAP) en Globaal Preventieplan (GPP) plaatsen

STAP 5

Oplossingen uitvoeren en herevalueren