Competitiviteit van de autocar

Reeds sinds het begin van de jaren '90 gaat de autocarsector erop achteruit. De bedrijven en de andere actoren in de sector hebben daarom nood aan kennis over de elementen die reizigers kunnen overtuigen om voor de autocar te kiezen of die hen net kunnen afschrikken.

Om die informatie te verzamelen heeft het ICB een studie gemaakt over de concurrentiepositie van de autocar ten opzichte van de ander transportmodi. Ongeveer 300 reizigers hebben deelgenomen aan een keuze-experiment waarin verschillende karakteristieken van een verplaatsing per autocar werden getest. Deze test gebeurde in het kader van een internationale lijndienst om het aspect transportmodus zo veel mogelijk te isoleren van de reis zelf.

De resultaten hebben aangetoond dat een belangrijke groep reizigers bereid is om zich met de autocar te verplaatsen. De prijs is de belangrijkste factor die hen daarvan kan overtuigen, maar het belang ervan neemt wel af naar mate de duur van de reis toeneemt. De tweede belangrijkste factor is de duur van de rit: de autocar is het meest aantrekkelijk voor reizen tussen de 2 en 5 uur en dus minder populair voor heel korte of heel lange trajecten.

Beenruimte is het derde meest invloedrijke element bij de keuze voor de autocar en het belangrijkste element van de uitrusting van het voertuig. De oudste generaties en de meest frequente reizigers zijn de categorieën van consumenten die het meest worden aangetrokken door luxueuze beenruimte. Ook catering aan boord van het voertuig kan reizigers aantrekken, maar de meest frequente reizigers en zakenreizigers worden er minder van overtuigd. Wifi trekt voornamelijk de zakenreizigers aan, maar de oudste generatie is er dan weer minder geïnteresseerd. De beschikbaarheid van een stopcontact op het voertuig is het minst doorslaggevende element, maar het belang ervan en de betalingsbereidheid nemen toe naar mate het bestudeerde traject langer wordt. Ten slotte is een individueel entertainmentsysteem voornamelijk interessant voor frequente reizigers. In zijn geheel bekeken is de invloed van zo'n systeem echter eerder beperkt.