Train the Trainer

activiteiten > Train the Trainer

Voor veel schooluitstappen en andere verplaatsingen georganiseerd door scholen, wordt regelmatig en steeds meer beroep gedaan op bussen. Zo komt het dat miljoenen leerlingen elk jaar minstens één keer plaats nemen in een bus. Voor veel leerlingen is dit zelfs een dagelijkse realiteit wanneer zij zich met de school- of lijnbus van en naar school verplaatsen. Ook in het normale verkeer komen jongeren regelmatig in contact met bussen. 

Omdat de veiligheid van jongeren in het verkeer primeert, is het zeer belangrijk hen duidelijk te maken hoe zij zich zouden moeten gedragen in en rond deze, en andere, grote voertuigen. 

Daarom organiseert het ICB aan het begin van elk schooljaar een train-the-trainer sessie rond dit thema. Het doel van de opleiding is de nodige informatie te verstrekken aan leraren en preventieadviseurs om zelf lessen te kunnen geven in verband met verkeersveiligheid in en rond de bus. In dit kader wordt er stilgestaan bij de bus in het dagelijks verkeer waarbij speciaal stilgestaan wordt bij de vraag hoe om te gaan met de dode hoek. Daarnaast is er plaats voor gedragsregels op de bus met het oog op de veiligheid in het voertuig. Ten slotte wordt er speciaal aandacht besteed aan de evacuatie in geval van nood.

Voor meer informatie kan je een mailtje zenden naar Stefaan.Liessens@sociaalfonds.be

Het didactisch materiaal dat tijdens de sessies wordt gebruikt kunt u hieronder gratis downloaden. Het is aan de scholen ook toegestaan om dit materiaal te reproduceren in het kader van eigen cursussen verkeersveiligheid. 

Indien u graag op de hoogte gebracht wilt worden van de data en locaties van toekomstige sessie, vul dan gerust het formulier hieronder in: