Strategisch Plan Jaar verslag   

Instituut > Strategisch Plan & Jaarverslag

Strategisch Plan

2020-2024

Het ICB wil de sector van het private collectieve personenvervoer over de weg bevorderen en ondersteunen. Om dit doel te bereiken stelt het Instituut om de 4 jaar een strategisch plan op dat de verschillende taken specificeert en, voor zover mogelijk, concreter maakt.

Tegen 2025, door de uitvoering van het Strategisch Plan wenst het ICB het volgende te realiseren:

• Het erkend referentiepunt zijn voor objectieve informatie en kennis over de sector van het collectief autobus- en autocarvervoer.

• Het centrale aanspreekpunt voor onderzoek zijn voor alle stakeholders van de sector van het collectief autobus- en autocarvervoer.

Jaar Verslag

Verslag 2020

Elk jaar stelt het ICB een activiteitenverslag op met de evolutie en de stand van zaken van de projecten die in het Strategisch Plan worden voorgesteld.