Strategisch Plan ICB

Achtergrond

In het verleden werden voor het ICB strategische plannen opgemaakt met een tijdsvenster van 3 jaar. In 2015 werd gestart met een stakeholderoverleg om de plannen en werking uit het verleden te evalueren en een nieuw plan te formuleren. In 2019 werd die oefening nogmaals overgedaan. Dit culmineerde eind 2019 in een nieuw strategisch plan met een tijdsvenster van 5 jaar (2020 t.e.m 2024) dat op de Raad van Bestuur van 18 februari werd goedgekeur.

De essentie van het huidige Strategisch Plan wordt hieronder weergegeven. Het volledige plan kunt u hieronder downloaden.

De missie van het ICB

Als studiedienst van de sector van autobus en autocarbedrijven objectieve analyses en onderzoek uitvoeren van waaruit relevante dienstverlening kan ontwikkeld worden voor stakeholders in de sector. 

Onze visie voor 2025

Na afloop van het Stratigisch Plan wil het ICB de volgende zaken gerealiseerd hebben:

  • Het erkend referentiepunt zijn voor objectieve informatie en kennis over de sector van het collectief autobus- en autocarvervoer.
  • Het centrale aanspreekpunt voor onderzoek zijn voor alle stakeholders van de sector van het collectief autobus- en autocarvervoer.

Kernwaarden

Strategische doelstellingen

Het ICB zal alle stakeholders van de sector toegang geven tot: 
  • de statistische, juridische en operationele informatie die ze over de sector nodig hebben 
  • de kennis over technologische, juridische en socio-maatschappelijke evoluties die de sector kunnen beïnvloeden en mogelijke ondersteuning om zich eraan aan te passen 
  • de onderzoekscompetenties om onderwerpen met een sectoraal belang uit te diepen

Het ICB zal daarnaast haar identiteit als kenniscentrum valoriseren voor alle stakeholders. Dat wil zeggen dat het ICB zal werken aan haar bekendheid en haar erkenning als expertisecentrum.