SOCIALE GIDS

Onze sociale gids bevat de belangrijkste elementen van het sectorale sociale recht en tevens enkele belangrijke thema's uit het algemene sociale recht. In wezen kunt u er de verschillende aspecten van de sociale wetgeving die van toepassing zijn op de autobus- en autocarsector op één plaats vinden. Wij proberen zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het wetgevingsgebied om u een volledige en actuele gids te kunnen aanbieden. Om een voorbeeld te geven, wij actualiseren regelmatig de bedragen met betrekking tot salarissen, diverse bonussen, extralegale voordelen, enz.

Wij nodigen u uit om het hieronder zonder verder uitstel door te nemen hieronder: 

Wij hebben tevens een korte video gemaakt om u te helpen een beeld te krijgen van alle mogelijkheden die ons instrument biedt. 

De digitale versie van onze Sociale Gids is steeds gratis beschikbaar op onze site. De auteur streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor hij echter niet aansprakelijk gesteld kan worden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.