Subsidiewijzer voor Bus en Car

De verschillende overheden in ons land reiken heel wat subsidies uit in het kader van verschillende beleidsmaatregelen. Misschien doet u nu reeds zaken die voor subsidies in aanmerking komen, maar bent u zich daar niet van bewust. Misschien zou u zaken kunnen realiseren met subsidies die nu financieel niet haalbaar zijn of waarvoor u het risico niet wenst te dragen. Hoog tijd om na te gaan of uw bedrijf hier niet van kan genieten. In onderstaande lijst kunt u thematisch zoeken naar de subsidie voor uw project. We proberen u daarbij telkens door te sturen naar de meest relevante informatiebron.

De subsidiemaatregelen die hier opgenomen zijn, zijn van toepassing op het Vlaams en het Brussels gewest. Voor het Waals gewest kunt u de Franstalige subidiewijzer gebruiken.

Wat gaat u doen?

Extra hulp nodig? 

Het ICB is er voor U!

Zit u met een vraag over subsidies voor uw autobus of autocarbedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Het ICB verwijst u door naar de juiste personen of instellingen of helpt u actief bij de opmaak van uw subsidiedossier.