Ecologische score van de autocar

Op 6 maart 2019 publiceerde krant "Het Nieuwsblad" het volgende artikel: "Op citytrip: wanneer neem je beter de trein en wanneer het vliegtuig?". Het document geeft in grote lijnen de boodschap weer dat het voor reizen van minder dan 1000 kilometer de voorkeur verdient om de trein te nemen, ten koste van het vliegtuig, en dat omwille van ecologische redenen. In het artikel wordt echter geen gewag gemaakt van de autocar als alternatief voor het vliegtuig. Reden genoeg om een eigen onderzoek in te stellen naar de ecologische performantie van de autocar, vond ICB. U kunt de resultaten van de studie hieronder downloaden.