Kostprijsontwikkeling

Kostprijsindices Autocarsector

Sinds 2007 stelt het ICB een kostprijsindex op voor het ICB nationaal en internationaal ongeregeld personenvervoer over de weg. De index wordt opgesteld voor zes type reizen met elk hun specifieke kostenstructuur, i.e. dagtoerisme, internationale verblijfreizen van maximum 6 dagen, internationale verblijfreizen van meer dan 6 dagen, internationale pendel, skireizen en receptief toerisme van 12 dagen. Op 1 januari 2015 werd de methodologie licht aangepast. Zo werd er rekening gehouden met neiuwe kostenposten (Add blue, verplichte nascholing, ...) en werd de berekening van een aantal bestaande kostenposten gewijzigd. Daarom werd ook de basis van het indexcijfer veranderd naar 100 voor 31/12/2014.

De evolutie van de kostprijsindex (basis 31/12/2006 én basis 1/12/2014) vanaf 2008 en de gedetailleerde indices van de laatste maand kunt u hieronder downloaden.

Kostprijsindices Geregeld en Bijzonder Geregeld Vervoer

De Federatie van Belgische Autobus- en Autocarbedrijven FBAA berekend op geregelde tijdstippen een standaardkostprijs voor het geregeld vervoer in opdracht van de TEC en de VVM en voor het schoolvervoer in opdracht van de VVM. Op basis van die standaardkostprijs berekent het ICB een kostprijsindex die de evolutie van de kostprijs in het geregeld en bijzonder geregeld vervoer weergeeft. De verschillende indices kunt u hieronder downloaden.