Marktverkenning internationale lijndiensten

Na de liberalisering van het lange afstandsvervoer over de weg in Duitsland en meer recent in Frankrijk, lijkt de markt van het internationaal geregeld vervoer steeds aantrekkelijker te worden en groeit zij zienderogen. 

Deze publicatie geeft een overzicht van de evolutie van de relevante regelgeving in een aantal Europese landen. We geven aan dat, alhoewel de markt in België voorlopig nog gesloten blijft, wij toch in dat verhaal betrokken zijn door onze centrale ligging en de beperkte omvang van ons land. In het buitenland is deze markt de laatste jaren de belangrijkste en misschien wel de enige groeimarkt geweest van het hele autocargebeuren en ook bij ons lijkt er een publiek te bestaan dat graag van die diensten gebruik zou maken. Een heel aantal bedrijven is al op die markt gesprongen: zowel klassieke busbedrijven en nieuwkomers zoals boekingsplatformen.
Het document neemt de vorm aan van een presentatie vergezeld van een uitgebreide uiteenzetting. De presentatie werd reeds getoond op het symposium in het kader van de lentereceptie 2016 van de FBAA.