Economisch gewicht van de sector

Bedrijven actief in de sector

Bedrijven worden als een onderdeel van de sector beschouwd wanneer ze (1) in België gevestigd zijn, (2) actief zijn in het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg, d.w.z. tegen betaling personenvervoer verrichten met voertuigen van klasse M2 en M3 (vanaf 9+1 plaatsen) en (3) tot de privé-sector behoren.

Om een overzicht te krijgen van het aantal bedrijven dat aan deze definitie beantwoordt werd informatie samengebracht uit drie verschillende bronnen: de ledendatabank van de Werkgeversfederatie FBAA, de databank van het Sociaal Fonds Bus & Car en de databank van de FOD Mobiliteit. Op die manier krijgen we een lijst van bedrijven die (1) lid zijn van de federatie en/of (2) prestaties betaald hebben binnen het paritair comité 140.01 en/of (3) een autocarvergunning bezitten.

Door deze aanpak kunnen twee groepen bedrijven over het hoofd gezien worden: (1) bedrijven die enkel in het bijzonder geregeld actief zijn en geen chauffeurs in dienst hebben en (2) zelfstandige chauffeurs. Ervaring leert echter dat de omvang van beide groepen beperkt zal zijn.

Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat de geïdentificeerde bedrijven niet per definitie alleen maar actief zijn in de sector. Soms maken de autobus of autocaractiviteiten slechts een klein deel van de totale activiteiten van het bedrijf. Bovendien zijn niet allemaal onafhankelijke bedrijven. Bij consolidatiebewegingen in de sector blijven de oorspronkelijke bedrijven immers meestal voortbestaan als juridische entitieiten. Dergelijke zaken zijn dan ook moeilijk statistisch uit te zuiveren.

Alle cijfers hebben betrekking op 2016.

Subsectoren

Traditioneel worden binnen de sector van autobus- en autocarbedrijven drie subsectoren onderscheiden, met name de geregelde diensten (stads- en streekvervoer in opdracht van De Lijn en de TEC), de bijzonder geregelde diensten (voornamelijk leerlingenvervoer en personeelsvervoer) en het ongeregeld vervoer (toerisme, bedrijfsuitstappen, schoolreizen, voetbalsupporters en alle andere vormen van occasioneel vervoer per bus). Op basis van gegevens verzameld in een enquête van het ICB werd een schatting gemaakt van het aantal bedrijven dat in die verschillende subsectoren actief is.

Omzet

Het economisch gewicht van een sector wordt allicht het best weergegeven door de gezamenlijke omzet die door de bedrijven gerealiseerd wordt. De omzet werd geschat uit een combinatie van zelf-verzamelde enquête-gegevens en administratieve data van De Lijn en de TEC.