Economisch gewicht van de sector

Bedrijven actief in de sector

Bedrijven worden als een onderdeel van de sector beschouwd wanneer ze (1) in België gevestigd zijn, (2) actief zijn in het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg, d.w.z. tegen betaling personenvervoer verrichten met voertuigen van klasse M2 en M3 (vanaf 9+1 plaatsen) en (3) tot de privé-sector behoren.

Om een overzicht te krijgen van het aantal bedrijven dat aan deze definitie beantwoordt werd informatie samengebracht uit drie verschillende bronnen: de ledendatabank van de Werkgeversfederatie FBAA, de databank van het Sociaal Fonds Bus & Car en de databank van de FOD Mobiliteit. Op die manier krijgen we een lijst van bedrijven die (1) lid zijn van de federatie en/of (2) prestaties betaald hebben binnen het paritair comité 140.01 en/of (3) een autocarvergunning bezitten

Door deze aanpak kunnen twee groepen bedrijven over het hoofd gezien worden: (1) bedrijven die enkel in het bijzonder geregeld actief zijn en geen chauffeurs in dienst hebben en (2) zelfstandige chauffeurs. Ervaring leert echter dat de omvang van beide groepen beperkt zal zijn.

Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat de geïdentificeerde bedrijven niet per definitie alleen maar actief zijn in de sector. Soms maken de autobus of autocaractiviteiten slechts een klein deel van de totale activiteiten van het bedrijf.

Subsectoren

Traditioneel worden binnen de sector van autobus- en autocarbedrijven drie subsectoren onderscheiden, met name de geregelde diensten (stads- en streekvervoer in opdracht van De Lijn en de TEC), de bijzonder geregelde diensten (voornamelijk leerlingenvervoer en personeelsvervoer) en het ongeregeld vervoer (toerisme, bedrijfsuitstappen, schoolreizen, voetbalsupporters en alle andere vormen van occasioneel vervoer per autocar).

Hieronder vindt u het aantal bedrijven per provincie en subsector!

Omzet

Het economisch gewicht van een sector wordt waarschijnlijk het best weergegeven door de gecumuleerde omzet van de bedrijven. Om de omzet per subsector te kunnen meten, hebben wij een gemiddelde omzet per voertuig vastgesteld en deze vermenigvuldigd met het aantal voertuigen in die subsector. Voor de geregelde sector hebben wij gebruik gemaakt van administratieve gegevens van De Lijn en Tec.

Hieronder vindt u de evolutie van de omzet per subsector!