Effect van een kilometerheffing

Naar aanleiding van verschillende beleidsvoorstellen rond het invoeren van een kilometerheffing voor personenvervoer voerde het ICB een studie uit naar de mogelijke effecten van een dergelijke heffing op de vraag naar verplaatsingen met de autocar. De studie werd gepresenteerd op de Transport Research Days van de BIVEC en gepubliceerd in het boek Road pricing in the Benelux.