Het juridische concept van de maand

De wet in een paar lijnen !

Elke maand vindt u op deze pagina een eenvoudige, korte maar volledige uitleg van een juridisch begrip dat betrekking heeft op onze sector. 

Thema van de maand: "De proefperiode"

Is het nog legaal?

Het rechtskader voor de proefperiode

Vóór 2014:

De proefperiode stelt de werknemer en de werkgever in staat om te beoordelen of de arbeidsomstandigheden en de relatie overeenkomen met hun respectieve aspiraties.

Als we het geval nemen van een kandidaat die buschauffeur wil worden, zou de proefperiode de werknemer in staat stellen om de aard van en de interesse in de baan te zien; aan de andere kant zou het de werkgever de gelegenheid geven om het gedrag en de professionele bekwaamheden van de werknemer te beoordelen. Het voordeel is dat de partijen het contract tijdens deze periode gemakkelijker kunnen verbreken.

Vanaf 2014:

Vanaf 1 januari 2014 is de proeftijd echter uit de arbeidsovereenkomst geschrapt. Dit betekent dat de werknemer en de werkgever geen proeftijd meer kunnen opnemen in een arbeidsovereenkomst die op of na 1 januari 2014 is gesloten. Als ze dat toch zouden doen, zou het proefbeding als ongeldig worden beschouwd. Een dergelijk proefbeding is dan nietig.

Er zijn echter nog drie gevallen waarin proefperiodes zijn toegestaan: arbeidsovereenkomsten voor studenten, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Tijdelijke en interim-arbeidsovereenkomsten:

In dit soort contracten worden de eerste drie dagen van het feitelijke werk normaal gezien beschouwd als de proefperiode.

Tijdens deze periode kunnen de werkgever en de werknemer de overeenkomst beëindigen zonder opzegtermijn of vergoeding, maar de partijen kunnen overeenkomen dat er geen proefperiode zal zijn of dat de proefperiode langer of korter zal zijn dan drie dagen, op voorwaarde dat de duur van de proefperiode in verhouding staat tot de duur van de arbeidsovereenkomst en de aard van het werk.

Opeenvolgende proefperioden zijn echter verboden wanneer de werknemer op basis van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten is aangenomen voor het verrichten van tijdelijk werk of uitzendwerk.

Arbeidsovereenkomsten voor studenten:

De eerste drie dagen van effectief werk worden ook beschouwd als een proefperiode, tijdens dewelke de werkgever en de werknemer elk de overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Opeenvolgende proefperiodes zijn echter ook verboden wanneer een student in dezelfde functie wordt tewerkgesteld onder opeenvolgende studentenarbeidsovereenkomsten.


Download het juridische concept van vorige maand: De proefperiode