Raad van Bestuur & Algemene Vergadering

Ons instituut > Raad van Bestuur & Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het ICB geniet een tripartiete samenstelling, bestaande uit vertegenwoordigers van de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren (F.B.A.A.), de meest representatieve syndicale organisaties van de sector (A.C.V.-Transcom, A.C.V. - Openbare Diensten en B.T.B) en de federale en regionale Ministeries van Mobiliteit en Transport. 

Deze unieke structuur laat aan het ICB toe om de ontmoeting- en overlegplatform te zijnvoor alle actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de sector en om er een belangrijke coordinatierol te spelen.

De leden van de Raad van Bestuur kunt u hier vinden.

Algemene Vergadering

In de Algemene Vergadering van het ICB wordt de tripartiete samenstelling van de Raad van Bestuur doorgetrokken. Ook in deze iets uitgebreidere vergadering zetelen dus vertegenwoordigers van de F.B.A.A., ACV Transcom, ACV-Openbare Diensten, BTB en de federale en regionale Ministeries van Mobiliteit en Transport.