GDPR Algemene verordening

Verordening 2016/679, ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd, of in het Engels GDPR, is de Europese referentietekst met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening is van toepassing op alle actoren die persoonsgegevens verwerken: ondernemingen, verenigingen, lokale overheden, overheidsinstanties, enz.

Op deze pagina vindt u een aantal tools en documenten die uw bedrijf moeten helpen om deze nieuwe wetgeving correct toe te passen en de rechten van de betrokkene te respecteren.

Omdat wij vaak dezelfde vragen kregen over de materie hebben we een FAQ over GDPR gecreëerd. U kunt die hier raadplegen:

Vaak zonder het te beseffen verwerken ondernemingen grote hoeveelheden persoonsgegevens: data met betrekking tot de klanten, de werknemers of de leveranciers. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een persoon op basis waarvan die persoon direct of indirect wordt - of kan worden - geïdentificeerd, zoals naam, adres, aankoopsgeschiedenis, locatiegegevens, informatie met betrekking tot het beroepsleven,... Het begrip "verwerking" wordt gedefinieerd als "elke behandeling van persoonsgegevens". Dit omvat met name het verzamelen, registreren, bijwerken, opslaan, raadplegen, wijzigen,...

De bedoeling van de nieuwe regelgeving is om bij die organisaties bewustzijn te creëren over het belang van persoonsgegevens en de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het gebruik en de bescherming ervan. Concreet betekent dit onder andere dat elke onderneming in staat moet zijn om op het even welk moment aan te tonen dat de gegevens waarover ze beschikt beschermd worden en dat ze onbruikbaar zijn in het geval van diefstal. Er moeten dus verschillende maatregelen worden genomen om aan de Europese Verordening te voldoen.

Bij het ICB hebben we momenteel enkele praktische documenten opgesteld die u moeten helpen om de praktijken en operationele processen van uw bedrijf in overeenstemming te brengen met GDPR. U kunt die hieronder downloaden. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot dit onderwerp, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Wilt u een clausule toevoegen aan een contract of hebt u een voorbeeld van een privacystatement nodig? Gelieve contact op te nemen met het volgende e-mailadres: info@icb-institute.be

* Wij gebruiken uw gegevens enkel om na te gaan hoeveel onze tools gebruikt worden en om met u contact te kunnen opnemen wanneer wijzigingen of verbeteringen aan de tool of de bijbehorende dienstverlening worden aangebracht. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Raadpleeg ook onze privacybeleid via deze link.

Meer informatie over ons privacybeleid?

Door op de knop hieronder te klikken, krijgt u toegang tot het.

Vertrouwelijkheidsovereenkomst inzake het gebruik van persoonsgegevens voor het ETI-project