Juridisch nieuws

Op 24 januari 2023 heeft de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 164 aangenomen betreffende de toekenning van een fietsvergoeding aan werknemers in de privésector.

Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen: Werk-privé balans