Koopkrachtpremie  

27-11-2023

Koopkrachtpremie via bedrijfs-CAO

De koopkrachtpremie wordt toegekend in de vorm van een cheque met een beperkte geldigheidsduur met als doel steun te verlenen bij de heropstart van de economie na de energiecrisis als gevolg van de stijgende energieprijzen en een oplopende inflatie, verder aangezwengeld door de gevolge van de oorlog in Oekraïne. Het zijn de partijen bij de arbeidsverhouding die beslissen over de toekenning van de premie.

De wet beoogt dat ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, hun werknemers in 2023 een verhoging  kunnen toekennen, de zogenaamde "koopkrachtpremie". 

De premie geniet van een gunstige sociale en fiscale behandeling als aan de relevante wettelijke voorwaarden is voldaan.

Een van deze voorwaarden is dat de premie voorzien moet zijn in een sectorale of bedrijfs-CAO of, in sommige gevallen, in een individuele overeenkomst. Premies kunnen worden gecumuleerd, maar het totale toegekende bedrag mag niet hoger zijn dan 750 euro.

Als er op sectoraal niveau een CAO wordt afgesloten, moeten bedrijven deze naleven.

Onafhankelijk van het bestaan van een sectorale CAO hebben bedrijven die goede resultaten hebben behaald in 2022 ook de mogelijkheid om een koopkrachtpremie toe te kennen aan hun werknemers. 

Premies kunnen worden gecumuleerd, maar het totale toegekende bedrag mag niet hoger zijn dan 750 euro.

Deze CAO zal moeten voldoen aan bepaalde verplichte bepalingen.


Voor meer informatie over de premie via bedrijfs-CAO, kunt u het document downloaden dat het ICB voor u heeft opgesteld:

Het ICB geeft u ook een modelbedrijfscao om te voorzien in de toekenning van een koopkrachtpremie.