Indicatoren Geregeld Vervoer

Via een aantal kernindicatoren wordt de evolutie in de sector van de geregelde diensten in België opgevolgd. De indicatoren betreffen de evolutie van het aantal afgelegde kilometers, het omzetcijfer en het aantal VTE's dat voor deze sector wordt ingezet. En dit zowel voor Vlaanderen (VVM) als voor Wallonië (OTW). U kunt de ruwe cijfers hieronder downloaden. Voor meer informatie neemt u het best contact met ons op.