Instituut voor de autocar & de autobus

Missie & Visie

Het Instituut voor autoCar en autoBus werd in 1991 opgericht als onderzoekorgaan. Het brengt werkgevers, werknemers en bevoegde overheden die actief zijn in de private autobus- en touringcarsector in het collectief vervoer van personen bij elkaar. De stichtende leden zien het Instituut als het expertisecentrum voor het personenvervoer over de weg in België dat informatie en assistentie kan bieden aan de verschillende actoren in de sector. Het uiteindelijke doel van het ICB is het bevorderen en ondersteunen van de autobus- en touringcarindustrie. Om dit doel met succes te bereiken, heeft het Instituut drie hoofdtaken. Het verwerven van kennis, het verstrekken van advies en het optreden als een platform voor netwerken en coördinatie. Lees meer over onze belangrijkste taken op onderstaande linken. 

Team

Om de doelstellingen van het Strategisch Plan te bereiken, is een professioneel team actief binnen het ICB. Dit team bestaat uit een een attaché die verantwoordelijk is voor de dagelijkse operaties, een economisch adviseur, een juridisch adviseur,een project assistent en een directeur. Samen voeren zij de verschillende studies en adviesaanvragen uit. Op de onderstaande link ken u het ICB-team ontdekken.

Raad van Bestuur & Algemene Vergadering

De verantwoordelijkheid van het Instituut ligt bij de Raad van Bestuur en haar Algemene Vergadering. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet uitvoeren van de, door de leden of het team van het Instituut voorgestelde, projecten berust in de eerste plaats bij de Raad van Bestuur. De twee bestuursorganen zijn op een tripartiete manier samengesteld, met inbegrip van vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties en de vertegenwoordigers van de nationale en gewestelijke bevoegde regeringen. Voor meer informatie over de samenstelling en werking

Positionering in de sector

Het ICB is een van de vier sectororganisaties voor het private collectief vervoer, samen met het Sociaal Fonds, het opleidingscentrum FCBO en de werkgeversfederatie FBAA. Het instituut werkt intensief samen met deze andere organisaties in de sector om de beste service aan ondernemers en werknemers. Daarbij wordt steeds de onafhankelijke positie van de ICB bewaard en gevrijwaard.