Instituut voor de autoCar & de autoBus

Missie & Visie

Het Instituut voor de autoCar en de autoBus werd in 1991 opgericht als een samenwerkingsverband tussen de werkgevers, werknemers en de bevoegde overheden van de private autobus en autocarsector. Al sinds het begin staat het ICB in voor de promotie en de ondersteuning van de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg. Als expertisecentrum van de sector tracht het Instituut deze doelstelling te verwezenlijken door middel van adviesverlening, kennisverzameling en netwerking. Lees meer over onze kerntaken via de link hieronder of in ons Strategisch Plan en Jaarverslag. 

Raad van Bestuur & Algemene Vergadering

De leiding van het Instituut ligt bij de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Het is dan ook bij de Raad van Bestuur waar de ultieme beslissingsmacht ligt over het al dan niet uitvoeren van projecten voorgenomen door haar leden of de personeelsleden van het Instituut. Beide vergaderingen zijn tripartiet samengesteld met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerorganisaties ( en de verschillende bevoegde overheden. De tripartite samenstelling garandeert de onafhankelijkheid van het instituut bij het uitvoeren van onderzoek en het formuleren van advies.  Voor meer informatie over de samenstelling en de werking kan u doorklikken op onderstaande link. 

Team

Om de doelstellingen zoals opgenomen in het Strategisch Plan te bewerkstelligen is er binnen het ICB een team van verschillende personeelsleden werkzaam. Dit team bestaat uit een directeur, een team leader die de dagelijkse leiding van het Instituut op zich neemt, een economisch & een juridisch adviseur voor de verschillende onderzoeken en consultancy-opdrachten, en een secretariaatsmedewerker die de werking van het Instituut verder ondersteunt. Om het ICB-team te ontdekken: klik op onderstaande link.

Situering binnen de sector

Het ICB is één van de vier organisaties rond de sector van de private autobus en autocarbedrijven, naast het Sociaal Fonds, het opleidingscentrum FCBO en de werkgeversfederatie FBAA. Alhoewel het ICB een sterke onafhankelijke positie inneemt werkt ze nauw samen met de andere sectororganisaties om best mogelijke dienstverlening aan bedrijven en werknemers te kunnen aanbieden.