Aanpassing Verkoopprijs aan de Brandstofprijs

In de sector van het ongeregeld personenvervoer kan de tijdspanne tussen het uitvoeren van een reis en het opgeven van een prijsofferte vaak lang zijn. Wanneer tussen beide tijdstippen een sterke stijging van de brandstofprijs heeft plaats gevonden, kan dit een aanzienlijke invloed hebben op de marge van de ondernemer.

Het is dan ook aan te raden dat ondernemers een aantal voorzorgsmaatregelen treffen op juridisch en economisch vlak.

Voor brochurereizen voorziet de Geschillencommissie Reizen een systeem in zijn artikel 6. Voor de andere gevallen (eendaagse of meerdaagse reizen of vervoer) moet men zich refereren naar de algemene verkoopsvoorwaarden van het bedrijf. Om de ondernemer toe te laten om zich ook in die gevallen te beschermen tegen schommelingen van de brandstofprijs ontwikkelde het ICB een juridische formulering die in de algemene verkoopsvoorwaarden van het bedrijf kan worden ingepast. Daarnaast werd een tool ontwikkeld die gebruikt kan worden om de correcte aanpassing van de verkoopprijs te berekenen. Na het invullen van de naam van uw bedrijf en uw emailadres kunt u de tool en de bijhorende informatie hieronder downloaden.