Werkbaar Werk

De voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden in de sector is een belangrijke doelstelling van het Sociaal Fonds en bij uitbreiding alle andere actoren in de sector. De ervaring van werkgevers en werknemers en resultaten van eerdere studies hebben echter aangetoond dat veel werknemers hun job als chauffeur na een relatief korte periode opnieuw verlaten. Omdat de vergrijzing het aantal chauffeurs dat moet worden opgeleid aanzienlijk zal verhogen, lijkt het uitwerken van een rententiebeleid binnen de sector dan ook een noodzaak.


Om zo'n beleid te kunnen uitwerken is echter betrouwbare informatie nodig over de werkomstandigheden in de sector. Daarom heeft het ICB een studie naar de werkomstandigheden in de sector uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met het Sociaal Fonds. De studie werd gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen. Daarom werd de studie beperkt tot Vlaanderen en is het rapport ook enkel in het Nederlands beschikbaar.

Op basis van het onderzoek werd in 2016 een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Transportation Research Part A: Policy and Practice.