Effect van de praktijkopleiding "Ecodrive" 

Als onderdeel van de "Ecodrive"-opleiding wilde ICB, in samenwerking met FCBO, de impact van de praktische opleiding evalueren. Het doel van deze studie is enerzijds na te gaan of het gedrag van de chauffeurs vanuit milieuoogpunt verbetert en anderzijds de moeilijkheden te identificeren die deze chauffeurs ondervinden wanneer zij achter het stuur zitten, ten einde de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.

Deze studie heeft daarom tot doel beter te begrijpen hoe het gedrag van de bestuurders in de sector evolueert na de verschillende adviezen die door de opleiders worden gegeven. Verschillende punten worden geanalyseerd en maken het bijvoorbeeld mogelijk de volgende vragen te beantwoorden:

- Versnellen en remmen chauffeurs te veel?

- Houden ze zich aan de snelheidsbeperkingen?

- Weten zij hoe zij op risico's moeten anticiperen?

- Wat is de brandstofbesparing na het advies van de trainer?

Door op de onderstaande link te klikken, kunt u onze studie downloaden en een antwoord op deze vragen krijgen.