Indicatoren Autocarsector

Op vraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer verzamelt het ICB enkele cijfers over de sector van het ongeregeld vervoer die niet in administratieve bronnen voor handen zijn. De cijfers moeten wetenschappelijk onderzoek over de sector mogelijk maken en de kennis van de sector in het algemeen vergroten.

Jaar  2014 2015 2016 2017
Gemiddeld aantal kilometers per bus 51 065 50 311 47 220 46 494