.

HET GETUIGSCHRIFT VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR HET VERVOOR VAN PERSONEN OVER DE WEG

Informatie voor de 2025-cyclus en veelgestelde vragen !

Iedereen die ondernemer wil worden in de sector van het personenvervoer per autobus en/of autocar is wettelijk verplicht een vervoerslicentie te behalen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer door de opleiding te volgen die wordt aangeboden door het  Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB) in samenwerking met de ICB.

In afwachting van de officiële opening van de inschrijvingen voor de cyclus 2025, nodigt de ICB u uit om uw gegevens te registreren in de ruimte hieronder. Onze medewerkers zullen u informeren over de officiële opening van de inschrijvingen voor 2025 en al uw vragen beantwoorden.


Vul onderstaande gegevens in zodat onze adviseurs je kunnen registreren op de voorinschrijvingslijst:

FAQ

1. Kan ik me nog inschrijven voor de cyclus van 2024?

De inschrijving voor cursussen en examens in de 2024-cyclus is nu gesloten. We nodigen je echter uit om je vooraf in te schrijven voor cursussen in de 2025-cyclus door bovenstaand formulier in te vullen.

2. Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van mijn licentie?

a. Vestiging in België: De onderneming dient een daadwerkelijke vestiging in België te hebben.

b.  Betrouwbaarheid: De onderneming, de personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen beroepsverbod of ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd. Dit wordt aangetoond met een uittreksel uit het strafregister, aangevuld met een uittreksel uit het elektronisch register van wegvervoerondernemingen

c.  Financiële draagkracht: De vervoeronderneming moet aantonen dat zij een hoofdelijke borgtocht heeft gesteld van 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 euro voor elk bijkomend motorvoertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar vervoervergunning). De kopieën van de vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. De financiële draagkracht wordt aangetoond door een attest van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming. Tot nader order wordt ook een deposito in speciën bij de Deposito- en Consignatiekas aangenomen.

d. Vakbekwaamheid voor vervoersmanagers: Ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Dit getuigschrift wordt tot op heden afgegeven door de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor het desbetreffende examen van vakbekwaamheid. De kandidaten die niet slagen bij hun eerste deelneming aan het examen van vakbekwaamheid en de cursussen niet gevolgd hebben bij de erkende opleidingsinstelling, zijn verplicht deze cursussen te volgen vooraleer zich opnieuw voor het examen in te schrijven. Het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB) is als enige erkend voor het organiseren van de cursussen. Het examen wordt georganiseerd door de examencommissie, benoemd door de Minister voor Mobiliteit en Vervoer


3. Ben ik verplicht om de cursussen van het ITLB te volgen?

Nee, het is niet verplicht om de ITLB-cursussen te volgen.

Aan de andere kant is het wel VERPLICHT om examen te doen om de licentie te behalen.

Het wordt echter sterk aangeraden om de cursussen van het ITLB te volgen, omdat je dan goed voorbereid bent op de examens.

Let op: Kandidaten mogen het examen maar één keer afleggen zonder de cursus te volgen. Als de kandidaat niet slaagt, is hij of zij verplicht de door het ITLB aangeboden cursussen te volgen.