Vervoers-BTW

De BTW op diensten wordt in de regel betaald in het land waar de dienstverlener of de klant gevestigd is. Dit geldt echter niet in het personenvervoer waar BTW betaald moeten worden op de plaats waar de dienst wordt uitgevoerd en dit naar rato van de afgelegde kilometers. De regels en de praktijken zijn bovendien weinig geharmoniseerd tussen de Europese landen waardoor een ondernemer bij een internationale reis met veel verschillende realiteiten rekening moet houden. Reden genoeg vonden wij om een aantal infosessies te organiseren rond het thema. 

De infosessies zijn gepland op volgende data en locaties:

24 mei 2017: Nazareth
1 juni 2017: Laakdal
15 juni 2017: Wierde

De infosessies worden verzorgd door Mark De Keyser consulting. U kunt de slides hieronder downloaden:

Meer informatie met betrekking tot de berekening van de BTW te betalen in Duitsland, en specifiek met betrekking tot het al dan niet in rekening brengen van lege kilometers vindt u hieronder (in het Engels):

Meer weten? Contacteer ons!