Vervoers-BTW

De BTW op diensten wordt in de regel betaald in het land waar de dienstverlener of de klant gevestigd is. Dit geldt echter niet in het personenvervoer waar BTW betaald moeten worden op de plaats waar de dienst wordt uitgevoerd en dit naar rato van de afgelegde kilometers. De regels en de praktijken zijn bovendien weinig geharmoniseerd tussen de Europese landen waardoor een ondernemer bij een internationale reis met veel verschillende realiteiten rekening moet houden. Daarom werden in 2017 een aantal infosessies rond het thema georganiseerd. De infosessies werden verzorgd door Mark De Keyser consulting. U kunt de slides hieronder downloaden:

Meer informatie met betrekking tot de berekening van de BTW te betalen in Duitsland, en specifiek met betrekking tot het al dan niet in rekening brengen van lege kilometers vindt u hieronder (in het Engels):

Hulp bij het berekenen van de BTW? Gebruik onze BTW-module in de kostprijscalculator voor Autocar.

Meer weten? Contacteer ons!