Onze belangrijkste opdrachten

Instituut > Onze belangrijkste opdrachten

Het uiteindelijke doel van het ICB is het bevorderen en ondersteunen van de autobus- en touringcarindustrie. Om dit doel met succes te bereiken heeft het Instituut drie hoofdtaken. Het verwerven van kennis, het verstrekken van advies en het optreden als netwerk- en coördinatieplatform.

Het verwerven van kennis

De eerste opdracht van het ICB is het vergaren en verspreiden van kennis over de sector op drie gebieden: statistische en economische indicatoren, juridische informatie en gericht onderzoek.

Statistische en economische indicatoren

ICB is verantwoordelijk voor het verzamelen van statistische en economische informatie over de sector. Dit omvat, onder andere, de evolutie van de kostprijsindex, de productie van de toegevoegde waarde, de rentabiliteit, de aantallen vervoerskilometers, de verkoop, ... Het ICB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de methodologie voor het verzamelen en het verstrekken van data en gegevens.

Juridische informatie

ICB bouwt kennis op over specifieke regelgeving voor de sector en maakt die begrijpbaar. Het gaat hierbij ook om specifieke sociale regelgeving, toegang tot het beroep en tot de markt. De verzamelde kennis wordt gecodificeerd en ter beschikking gesteld aan alle geïnteresseerde partijen.

Doelgericht onderzoek

Op vraag van één of meerdere spelers in de sector kan ICB specifiek onderzoek uitvoeren over economische, juridische en sociologische onderwerpen die betrekking hebben op de sector.

Om advies te geven

De tweede missie van ICB is het geven van advies aan de sector. We onderscheiden twee gebieden waarop het instituut actief moet zijn: het ontwikkelen van instrumenten en het geven van advies.

Ontwikkeling van hulpmiddelen

ICB zorgt voor de creatie van instrumenten om de verschillende actoren in de sector te ondersteunen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om software voor de berekening van de kostprijs, of checklists voor risicoanalyse.

Expertise

Door het uitvoeren van diverse adviesopdrachten geeft het ICB juridisch en economisch advies aan overheden, werknemers en werkgevers (bijv. advies over kostprijsberekening, advies over sociale regelgeving, VICA, ...).

Netwerk- en coördinatieplatform

Het ICB fungeert als een platform dat de verschillende actoren in de sector met elkaar in contact brengt om een debatten over relevante onderwerpen te stimuleren. Daarnaast moet ICB ook een brug zijn naar de buitenwereld om het bewustzijn van de sector bij de politieke besluitvormers en de academische wereld te vergroten.