OiRA tool

Activiteiten > OiRA tool 

Wat is OiRA?

OiRA - Interactive Online Risk Assessment Tool - is een online toegankelijk instrument dat is ontwikkeld door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) op basis van het Nederlandse risicobeoordelingsinstrument RI&E.

Het stelt bedrijven, en met name kleine en middelgrote ondernemingen, in staat om de risico's voor het welzijn op het werk op een eenvoudige en doeltreffende manier te beoordelen.

De tool beschrijft stap voor stap het risicobeoordelingsproces om deze risico's op de werkplek te identificeren. Dan kan OiRA ook helpen bij het nemen van preventieve maatregelen en een actieplan op maat.

Inleiding

De laatste jaren is de aandacht voor het welzijn op het werk aanzienlijk toegenomen. Een gevolg van deze groeiende aandacht is ook de hoeveelheid nieuwe regelgeving op dit gebied. Dit heeft onder andere geleid tot een veelheid aan verplichtingen in verband met zaken zoals brandpreventie, arbeidsveiligheid, ergonomie, werkorganisatie, preventie van psychosociale risico's, enz.

Er was vraag naar een meer overkoepelende tool waarin bedrijven een duidelijk overzicht krijgen van hun verplichtingen en een handleiding die hen helpt om in de praktijk de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen.

Om dit aan te pakken hebben het ICB, de FOD Werkgelegenheid, Idewe, de vakbonden en de werkgevers in de autobus- en autocarsector een praktisch en gratis risicobeoordelingsinstrument ontwikkeld dat aangepast is aan de sector. Dit instrument zal officieel worden gelanceerd op 9 oktober aanstaande tijdens een presentatiebijeenkomst in de gebouwen van de FOD Werkgelegenheid van 10.45 tot 12.00 uur. 

Na deze officiële voorstelling zal het ICB het gebruik van de tool verder ondersteunen, onder andere via een aantal opleidingssessies. U zult hier binnenkort meer informatie over krijgen.


Programma

10u30 Onthaal 

10u45 Inleiding OiRA (Frank Dehasque - Focal Point manager EU-OSHA - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

10u55 Waarom een OiRA autocar en autobus ? (Eloïse Meert - Juridisch Adviseur - Instituut voor de autocar en de autobus)

11u10 De risico's, de risicoanalyse en de uitdagingen in de sector van de autocar en autobus : beschouwingen van een inspecteur (Pascal Lennertz - Arbeid inspecteur - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

11u35 Demonstratie van de OiRA autocar en autobus (Hilde De Raeve - Arbeidsgeneesheer en Filip Pelgrims - Preventiedeskundige arbeidsverpleegkundige - IDEWE)

12u00 Vraagstelling

12u15 Netwerklunch

Praktisch

Waar ? Zaal Storck van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Ernest Blerotstraat 1 , 1070 Brussel

Taal ? Nederlands en Frans. Een simultaanvertaling wordt voorzien. 


De deelname is gratis maar de inschrijving is verplichte.