OiRA tool

Preventie en bescherming > OiRA tool 

Wat is OiRA?

OiRA - Interactive Online Risk Assessment Tool - is een online toegankelijk instrument dat is ontwikkeld door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) op basis van het Nederlandse risicobeoordelingsinstrument RI&E.

Het stelt bedrijven, en met name kleine en middelgrote ondernemingen, in staat om de risico's voor het welzijn op het werk op een eenvoudige en doeltreffende manier te beoordelen.

De tool beschrijft stap voor stap het risicobeoordelingsproces om deze risico's op de werkplek te identificeren. Dan kan OiRA ook helpen bij het nemen van preventieve maatregelen en een actieplan op maat.

Inleiding

De laatste jaren is de aandacht voor het welzijn op het werk aanzienlijk toegenomen. Een gevolg van deze groeiende aandacht is ook de hoeveelheid nieuwe regelgeving op dit gebied. Dit heeft onder andere geleid tot een veelheid aan verplichtingen in verband met zaken zoals brandpreventie, arbeidsveiligheid, ergonomie, werkorganisatie, preventie van psychosociale risico's, enz.

Er was vraag naar een meer overkoepelende tool waarin bedrijven een duidelijk overzicht krijgen van hun verplichtingen en een handleiding die hen helpt om in de praktijk de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen.

Om dit aan te pakken hebben het ICB, de FOD Werkgelegenheid, Idewe, de vakbonden en de werkgevers in de autobus- en autocarsector een praktisch en gratis risicobeoordelingsinstrument ontwikkeld dat aangepast is aan de sector. Dit instrument wordt officieel  gelanceerd op 9 oktober aanstaande tijdens een presentatiebijeenkomst.