OiRA tool

De laatste jaren is de aandacht voor het welzijn op het werk aanzienlijk toegenomen. Een gevolg van deze groeiende aandacht is ook de hoeveelheid nieuwe regelgeving op dit gebied. Dit heeft onder andere geleid tot een veelheid aan verplichtingen in verband met zaken zoals brandpreventie, arbeidsveiligheid, ergonomie, werkorganisatie, preventie van psychosociale risico's, enz.

Er was vraag naar een meer overkoepelende tool waarin bedrijven een duidelijk overzicht krijgen van hun verplichtingen en een handleiding die hen helpt om in de praktijk de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen.

Om dit aan te pakken hebben het ICB, de FOD Werkgelegenheid, Idewe, de vakbonden en de werkgevers in de autobus- en autocarsector een praktisch en gratis risicobeoordelingsinstrument ontwikkeld dat aangepast is aan de sector.

Wat is OiRA?

OiRA - Interactive Online Risk Assessment Tool - is een online toegankelijk instrument dat is ontwikkeld door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) op basis van het Nederlandse risicobeoordelingsinstrument RI&E.

Het stelt bedrijven, en met name kleine en middelgrote ondernemingen, in staat om de risico's voor het welzijn op het werk op een eenvoudige en doeltreffende manier te beoordelen.

De tool beschrijft stap voor stap het risicobeoordelingsproces om deze risico's op de werkplek te identificeren. Dan kan OiRA ook helpen bij het nemen van preventieve maatregelen en een actieplan op maat.

Waarom ? 

Uw medewerkers zijn het meest waardevolle bezit van uw bedrijf. U wilt dan ook niet dat hen iets overkomt door een gebrek aan aandacht, zoals een val op de parkeerplaats van uw bedrijf of een blessure door het verkeerd gebruik van een machine of gereedschap. Door ongevallen en ziekten te voorkomen vermindert u het ziekteverzuim en verhoogt u dus ook uw productiviteit.

Met de OiRA-tool slaat u twee vliegen in een klap: u zorgt ervoor dat uw bedrijf aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet én u verhoogt het rendement van uw onderneming.

Lancering

Dit instrument wordt officieel gelanceerd op 9 oktober 2019 aanstaande tijdens een presentatiebijeenkomst. 

Vragen? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naomi Akanga - naomi.akanga@icb-institute.be.