Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

17-03-2023

 Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie  

De wet van 7 oktober 2022, die Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie gedeeltelijk omzet, beoogt het recht van de werknemer op informatie over de essentiële voorwaarden en aspecten van de arbeidsrelatie te waarborgen. De facto worden nieuwe rechten toegekend en sommige bestaande rechten uitgebreid. De wet schept ook nieuwe verplichtingen voor werkgevers.

Een van de nieuwe regels die van kracht zijn, is het recht van de werknemer op informatie over de belangrijkste aspecten van de arbeidsverhouding. Deze informatie wordt ten laatste op de eerste werkdag aan de werknemer verstrekt. In de artikelen 4 tot 7 van de wet van 7 oktober 2022 worden alle inlichtingen over de voornaamste aspecten van de arbeidsverhouding opgesomd.

Er is ook een geheel van minimumvereisten, waaronder parallelle tewerkstelling, verplichte opleiding, overgang naar een andere vorm van tewerkstelling, de maximale duur van proefbedingen en de minimale voorspelbaarheid van het werk. 

De wet besteedt ook bijzondere aandacht aan de bescherming van de werknemer tegen ongunstige behandeling en ontslag, door de invoering van een reeks strafrechtelijke sancties in het Sociaal Strafwetboek voor elke schending van de (nieuwe) werknemersrechten. 

De ICB heeft een uitgebreide nota opgesteld met de analyse van de wet van 7 oktober 2022 die strekt tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie.

De nota kan worden gedownload door te klikken op de link onderaan de pagina.

Heeft u vragen over de wet van 7 oktober 2022? Neem contact op met onze juridisch adviseur.