De Arbeidsdeal 

16-03-2023

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen:  Werk-privé balans

De laatste jaren is onze maatschappij gekenmerkt door grote veranderingen (sociaal-economisch, klimatologisch, technologisch, enz.). Deze veranderingen hebben onze levenswijze en onze gewoonten in zekere zin verstoord. Verandering betekent aanpassing en het is in dit opzicht dat het recht, en meer bepaald het sociaal recht, zich heeft moeten aanpassen. Bovendien is deze aanpassing continu, omdat het sociaal recht zich moet aanpassen aan de realiteit van onze tijd, zoals bijvoorbeeld telewerken of de ontwikkeling van de elektronische handel.

Het is in deze sociale context dat de Arbeidsdeal is ontstaan.

De ICB heeft een uitgebreide juridische nota opgesteld over alle maatregelen in de wet van 3 oktober 2022. Wij nodigen u uit deze te downloaden door op onderstaande link te klikken:

De Arbeidsdeal verwijst naar de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake werkgelegenheid. Hij heeft twee belangrijke doelstellingen: de eerste is het flexibiliseren van werk en de tweede is het verbeteren van het evenwicht tussen werk en privéleven.


Laten we eens kijken naar de belangrijke punten van de wet:

Heeft u vragen over de wet van 3 oktober 2022? Neem contact op met onze juridisch adviseur.