Instituut voor de autoCar en de autoBus

Onderzoekscentrum voor het collectief personenvervoer over de weg in België

Ons laatste nieuws

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!

Op 24 januari 2023 heeft de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 164 aangenomen betreffende de toekenning van een fietsvergoeding aan werknemers in de privésector.

Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Schrijf u in op onze nieuwsflash!

Het ICB respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw gegevens enkel te verwerken in het kader van het doel van dit formulier: aan uw verzoek tegemoetkomen. Raadpleeg ook onze privacybeleid via deze link.