Subsidiewijzer > Opleidingen volgen of advies inwinnen

KMO portefeuille

Subsidies voor opleidingen voor de bedrijfsleider, het personeel en voor het inwinnen van professioneel advies.

Opleidingscheques

Subsidies voor laag- of middengeschoolde werknemers die opleidingen volgen.

Interne Bedrijfsopleiding (IBO) 

Subsidies voor het zelf opleiden van werkzoekenden

KMO groeisubsidie

Subsidie om een aanwerving te doen van een specialist of advies in te winnen om met uw bedrijf een grote sprong voorwaarts te maken. 

Strategische tranformatiesteun

Voor KMO's én grote ondernemingen die een transformatie van hun bedrijf willen realiseren 

Zoek verder naar subsidies voor opleiding en advies