De KMO-portefeuille

Subsidies voor advies en opleiding in kleine en middelgrote ondernemingen

De subsidiëring vanuit de KMO-portefeuille is vanzelfsprekend enkel van toepassing op kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse overheid volgt in deze de europese definitie van de KMO.

Dankzij de kmo-portefeuille krijg je als ondernemer financiële steun voor de aankoop van opleidingen en adviesdiensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Om een beroep te kunnen doen op de KMO portefeuille moeten de opleiders of dienstverleners door de Vlaamse overheid geregistreerd zijn voor de KMO portefeuille.

Wat opleidingen betreft komen niet enkel de opleidingen van de zaakvoerder in aanmerking, maar even goed die van uw personeel. De opleiding moet wel gericht zijn op de kernprocessen van uw onderneming. De uiteindelijke doelstelling van de opleidingen moet erin bestaan om uw onderneming te professionaliseren.  

Enkele voorbeelden van opleidingen die in aanmerking komen zijn trainingen rond boekhouding en fiscaliteit, een opleiding communicatievaardigheden of verkooptechnieken, maar bijvoorbeeld ook de  opleidingen in het kader van de permanente vorming van uw chauffeurs.

Onder advies begrijpt de Vlaamse overheid schriftelijke raadgevingen die bedoeld zijn om de werking van uw onderneming te verbeteren. Ook de adviezen moeten bij een geregistreerde dienstverlener aangekocht worden en gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming. De raadgevingen dienen er bovendien op gericht zijn om de onderneming in staat te stellen om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor het bedrijf.

In principe financiert de kmo-portefeuille twee soorten advies. De eerste zijn schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren. De tweede zijn schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken. Voorbeelden van gesubsidieerd adviezen zijn onder andere de opmaak van een communicatieplan of marketingstrategie, het laten uitvoeren marktonderzoek, de opmaak van een investeringsanalyse enzoverder.

Uitgebreide informatie over de procedure van aanvraag vindt u op de website van VLAIO