STAP 5: Oplossingen uitvoeren en herevalueren

Uw externe of interne dienst (preventie adviseur) reikt u voorstellen en oplossingen aan voor de gevonden verbeterpunten en begeleidt u daarbij. Na het uitvoeren van de oplossingen gebeurt het herevalueren of het actualiseren van het Globaal PreventiePlan bij het volgende bezoek van uw externe dienst.

Zo kies je als werkgever telkens een verbeterpunt uit en zorg je samen met uw externe dienst dat je de cyclus blijft volgen.