STAP 3: Een Risicoinventarisatie- en evaluatie (RIE) uitvoeren 

De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat er een geactualiseerde risicoanalyse is uitgevoerd binnen zijn organisatie. Deze opdracht kan worden gedelegeerd aan de preventieadviseur of de EDPB, maar in alle gevallen blijft de werkgever de eindverantwoordelijke.

Er bestaat geen universele methode: de beste methode is de methode die je een idee geeft van de belangrijkste risico's. Het is raadzaam om een risicoanalyse uit te voeren van het volledige bedrijf (kantoren, magazijn, garage, ...), alle functies (werknemers, chauffeurs, monteurs, ...), alle machines en installaties, producten (oplosmiddelen, schoonmaakproducten, oliën, enz.) en activiteiten (rijden met een vorkheftruck, werken op een scherm, koffers laden, enz.). Andere interessante indicatoren zijn ook arbeidsongevallen, bijna-ongevallen, maar ook klachten van werknemers of wat de wet zegt over bepaalde activiteiten. 

Na elk bezoek krijgt u een verslag met aandachts- en verbeterpunten, dus eigenlijk het resultaat van de RIE. Deze punten kunt u gebruiken om uw Globaal PreventiePlan en JaarActiePlan in te vullen of te actualiseren / aan te passen (zie stap 4). 

Het is aangeraden het bezoek voor te bereiden door te proberen de RIE van uw externe dienst of de RIE op de website van het ICB eerst in te vullen voor het bezoek. De externe dienst zal u dan feedback kunnen geven waardoor u een nog beter document krijgt.

Om de aandachtspunten rond brand, psychosociale risico's en alcohol en drugs mee op te nemen in de RIE heeft het ICB op zijn website enkele ondersteunende tools ter beschikking 

Samen met de externe dienst krijgt u zo een overzicht van de aanwezige aandachtspunten en de te nemen maatregelen. 

Samen met het ICB werkt Groep IDEWE aan een nieuwe inventaristool OiRA die eind 2018 klaar zal zijn en waarin elke werkgever een on-line inventarisatie (RIE) kan opstellen.

Na het analyseren komen we bij stap 4: we lijsten de aandachtspunten op en bekijken wanneer en hoe we die gaan aanpakken.