STAP 3: Een Risicoinventarisatie- en evaluatie (RIE) uitvoeren 

Met het preventiebeleid van de onderneming gaan we achtereenvolgens analyseren, evalueren, plannen uitvoeren en herevalueren. In die cyclus komt het maken van de RIE overeen met "Analyseren".

  • Iedere organisatie en dus ook een autocar- busbedrijf moet een RIE opstellen. 
  • Het opstellen van de RIE doe je in samenwerking met de externe dienst, contacteer uw externe dienst en maak een afspraak voor een bedrijfsrondgang.
  • de preventieadviseur van uw externe dienst brengt vervolgens een bezoek aan de werkplaats. Alle locaties en werkposten worden bezocht en geëvalueerd op veiligheids- (bijv. brand, explosie, machineveiligheid ...) en gezondheidsrisico's (inademen van solventen, rugbelasting ...).

Bijvoorbeeld: 


• Garage - onderhoud - technische ruimtes

- Garage / carrosserie

• Magazijn - opslagplaats autocars

- Intern verkeersplan

- Brandveiligheid

• Burelen

• Wasstraat

• ...


Na elk bezoek krijgt u een verslag met aandachts- en verbeterpunten, dus eigenlijk het resultaat van de RIE. Deze punten kunt u gebruiken om uw Globaal PreventiePlan en JaarActiePlan in te vullen of te actualiseren / aan te passen (zie stap 4).

Het is aangeraden het bezoek voor te bereiden door te proberen de RIE van uw externe dienst of de RIE op de website van het ICB eerst in te vullen voor het bezoek. De externe dienst zal u dan feedback kunnen geven waardoor u een nog beter document krijgt.

Om de aandachtspunten rond brand, psychosociale risico's en alcohol en drugs mee op te nemen in de RIE heeft het ICB op zijn website enkele ondersteunende tools ter beschikking 

Samen met de externe dienst krijgt u zo een overzicht van de aanwezige aandachtspunten en de te nemen maatregelen. 

Samen met het ICB werkt Groep IDEWE aan een nieuwe inventaristool OiRA die eind 2018 klaar zal zijn en waarin elke werkgever een on-line inventarisatie (RIE) kan opstellen.

Na het analyseren komen we bij stap 4: we lijsten de aandachtspunten op en bekijken wanneer en hoe we die gaan aanpakken.