Psychosociale Risico's

Om in orde te zijn met de huidige regelgeving omtrent veiligheid en bescherming op het werk, moeten werkgevers onder andere een risicoanalyse maken van de psychosociale aspecten van het werk binnen de onderneming. Om die taak enigszins te verlichten, heeft het ICB een dienst ontwikkeld die aan deze verplichting tegemoet komt. Deze dienst bestaat uit de afname van een sectorspecifieke vragenlijst, een analyse van de resultaten ervan en verdere ondersteuning voor wat dit thema betreft.

Andere verplichtingen die op u als werkgever rusten, werden bondig uiteen gezet in een document dat u hier kan vinden.

Indien u interesse heeft om gebruik te maken van voormelde dienst of voor meer informatie, kan u contact opnemen via info@icb-institute.be of telefonisch op 02/245.90.53.