Brandpreventie

Sinds september 2014 gelden er verschillende nieuwe verplichtingen voor wat betreft brandpreventie in bedrijfsgebouwen. Naast een hele administratie moet men de risico's op brand analyseren binnen het bedrijf. Deze verplichting blijft beperkt tot bedrijfsgebouwen en is dus niet van toepassing op onze voertuigen. Om hieraan tegemoet te komen heeft het ICB, in samenwerking met Amelior, een instrument uitgewerkt waarmee de risicoanalyse kan worden gedaan. In dit instrument werd ook de verplichte administratie opgenomen. Twee vliegen in één klap dus.

Nadat u hier uw gegevens opgegeven* hebt kunt u gratis de tool downloaden. 

* Wij gebruiken uw gegevens enkel om na te gaan hoeveel onze tools gebruikt worden en om met u contact te kunnen opnemen wanneer wijzigingen of verbeteringen aan de tool of de bijbehorende dienstverlening worden aangebracht. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Raadpleeg ook onze privacybeleid via deze link.