Wie moet Sociale Verkiezingen organiseren?

Sociale Verkiezingen > Wie moet Sociale Verkiezingen organiseren?

De ondernemingen die verplicht zijn een ondernemingsraad en/of een comité voor preventie en bescherming op het werk op te richten.

Een ondernemingsraad moet worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen, een comité moet worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen.