Semesterialisering - Bijzonder geregeld vervoer

Geregeld en bijzonder geregeld vervoer > Arbeidsduur > Semesterialisering - Bijzonder geregeld vervoer

Vanaf 1 juli 2008[1] wordt de wekelijkse arbeidsduur (38 u) van de chauffeurs in het bijzonder geregeld vervoer beschouwd als een gemiddelde dat gerespecteerd moet worden over een periode van een semester (i.p.v. een trimester). Het semester is de periode van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december. Indien op ondernemingsvlak via een aanpassing van het arbeidsreglement dit gemiddelde over een langere periode (max. 1 jaar) werd gespreid, blijft deze langere referteperiode uiteraard gelden. 


[1] CAO 25 juni 2008 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB op 10 december 2008, BS 11 maart 2009.