Subsidiegids voor Car & Bus

Subsidiewijzer > Personeel aanwerven > Doelgroepenkortingen

Doelgroepenkortingen

Bijdrageverminderingen voor bepaalde groepen werkgevers en werknemers

Via allerlei vormen van subsidiëring en steunverlening wil de overheid werkgevers stimuleren om werknemers uit bepaalde doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt aan te werven. Een belangrijk instrument daarbij zijn de zogenaamde doelgroepenverminderingen: kortingen op de RSZ-bijdragen die toegekend worden voor bepaalde groepen van werknemers. Op die manier wordt de loonkost voor de werkgever verminderd bij de aanwerving van werknemers met een bepaald profiel. De uiteindelijke bedoeling van de overheid is uiteraard om de arbeidsparticipatie van die groepen substantieel te verhogen. Op onderstaande links vindt u meer informatie over een aantal voor de sector belangrijke regimes:

Omwille van de omvang van de materie en de complexiteit staan worden niet alle kortingregismes weergegeven. Wie op de hoogte wil zijn van alle mogelijke kortingen kan het best de databank van de Vlaamse overheid.