Subsidiegids voor Car & Bus

Subsidiewijzer > Personeel aanwervenDoelgroepenkortingen > Vermindering eerste aanwervingen

Vermindering eerste aanwervingen

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen is een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen alle nieuwe werkgevers uit de privé-sector. Er zijn verminderingen voorzien voor de aanwerving van de eerste tot de zesde werknemer. Om van de vermindering voor de eerste werknemer te kunnen genieten mag het bedrijf gedurende de afgelopen vier kwartalen geen enkele werknemer in dienst gehad hebben. Analoog mag men om in aanmerking te komen voor de vermindering voor de 2de, 3de, ... werknemer in de afgelopen vier kwartalen niet meer dan 1 respectieelijk 2, .... werknemers in dienst gehad hebben. Let op, sommige groepen werknemers, zoals occasionele werknemers, worden hierbij niet in aanmerking genomen.

Belangrijk is ook dat een werkgever wordt gedefinieerd aan de hand de term technische bedrijfseenheid. De invulling van deze term is analoog aan die van de sociale verkiezingen. Daarbij oordeelt de RSZ dat er van een zelfde technische bedrijfseenheid sprake is indien in de verschillende juridische entiteiten ten minste 1 gemeenschappelijk persoon werkt (hetzij als werknemer, als beheerder of bestuurder of in enige andere hoedanigheid (Bron: Securex).

Meer informatie over deze doelgroepenvermindering vindt u op de website van de sociale zekerheid.