Subsidiegids voor Car & Bus

Subsidiewijzer > Personeel aanwervenDoelgroepenkortingen > Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor starters

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor starters

Startende ondernemingen die beschouwd kunnen worden als micro-ondernemingen of kleine ondernemingen moeten een percentage van de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op bezoldigingen die ze vanaf 1 augustus 2015 betalen aan hun werknemers niet langer doorstorten aan de schatkist. Dat percentage is 10% voor de kleine ondernemingen en 20% voor de micro-ondernemingen. De vrijstelling is gericht naar nieuwe ondernemingen en is dus enkel van toepassing op ondernemingen die niet langer dan 48 maanden ingeschreven zijn in de kruispuntbank ondernemingen (KBO).

Meer informatie over deze maatregel vindt u op de website van de FOD Financiën.