Collectieve arbeidsverhoudingen

Sociale Gids > Collectieve arbeidsverhoudingen

Het stelsel van sociaal overleg tussen de sociale partners resulteert o.a. in het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en situeert zich op verschillende niveaus:

  • intersectoraal in de Nationale Arbeidsraad (NAR);
  • sectoraal, waar de paritaire (sub)comités centraal staan;
  • het ondernemingsniveau met de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale afvaardiging.