Annualisering

Sinds 1 november 1997 kunnen alle bedrijven via een aanpassing van het arbeidsreglement de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38u (VVM 37u) over een referteperiode van één jaar (i.p.v. een trimester) spreiden[1]. De aanpassing van het arbeidsreglement gebeurt als volgt[2]:

Bedrijven zonder Ondernemingsraad:

  • de werkgever hangt de voorgestelde wijziging uit gedurende vijftien dagen en voorziet een register waarin de werknemers hun opmerkingen kunnen noteren;
  • het register wordt na vijftien dagen opgestuurd aan de arbeidsinspectie;
  • indien geen opmerkingen geformuleerd worden, wordt het nieuwe arbeidsreglement vijftien dagen na de uithanging van kracht;
  • indien opmerkingen geformuleerd worden, maakt de werkgever deze bekend door uithanging. De arbeidsinspecteur tracht vervolgens de standpunten binnen de dertig dagen te verzoenen;
  • bij verzoening wordt het arbeidsreglement van kracht op de 8e dag na het akkoord;
  • bij gebrek aan verzoening wordt het dossier bezorgd aan het bevoegde paritair comité.

Bedrijven met Ondernemingsraad:

  • de ondernemingsraad wijzigt het arbeidsreglement op voorstel van de werkgever of de werknemers;
  • de voorgestelde wijzigingen worden eveneens uitgehangen;

  • bij gebrek aan akkoord in de ondernemingsraad, wordt de arbeidsinspectie ingeschakeld voor een verzoening;
  • bij gebrek aan verzoening wordt het dossier aan het bevoegde paritair comité bezorgd.

[1] Art. 20bis Arbeidswet.

[2] Art. 11 en 12 wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, BS 5 mei 1965.