Wie moet een Sociale Balans opmaken?

De ondernemingen onderworpen aan de wetgeving met betrekking tot de sociale balans kunnen opgesplitst worden in 4 categorieën:

Categorie 1

Het betreft ondernemingen, die geen fysieke handelspersonen zijn, die jaarrekeningen moeten openbaar maken en die aan het KB van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen onderworpen zijn.

Concreet gaat het over:

  • de NV, BVBA, CVBA en CVA
  • de economische samenwerkingsverbanden
  • de VOF, GCV, CVOHA waarvan één vennoot een rechtspersoon is en die als een grote onderneming worden beschouwd
  • de ondernemingen in vereffening
  • de ondernemingen met sociale doeleinden

Categorie 2

Het gaat over ondernemingen die specifieke jaarrekeningen moeten opmaken, zoals:

  • de verzekeringsmaatschappijen
  • de kredietinstellingen
  • de interbedrijfsgeneeskundige diensten
  • de ziekenhuizen

Categorie 3

Deze categorie omvat de buitenlandse ondernemingen met bijkantoren of activiteitencentrum in België.

Categorie 4

Tot deze laatste categorie behoren de andere rechtspersonen die minstens 20 personen tewerkstellen. Concreet, gaat het over de VZW's. Deze moeten in principe geen jaarrekeningen opmaken en openbaar maken. Zij moeten wel een sociale balans opmaken en neerleggen bij de Nationale Bank.