Wie mag stemmen?

Sociale Verkiezingen > Wie mag stemmen?

Alle werknemers van de onderneming die verbonden zijn door een arbeids- of een leerovereenkomst, met inbegrip van de stagiairs en de werknemers die voor een beroepsopleiding in de onderneming geplaatst zijn door de VDAB, de FOREM of het IBFFP en met uitzondering van de werknemers die deel uitmaken van het leidinggevend personeel.

Zij moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1) Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of vreemdeling die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, maar tewerkgesteld is in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten;

2) sedert ten minste drie maanden tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit of in de technische bedrijfseenheid gevormd door meerdere juridische entiteiten.

De kiezers worden op afzonderlijke lijsten ingeschreven naargelang zij als arbeider of als bediende moeten worden beschouwd. Indien de onderneming ten minste 15 kaderleden telt, worden voor de verkiezingen van de ondernemingsraad de bedienden en de kaderleden op afzonderlijke kiezerslijsten ingeschreven. Indien de onderneming op de dag van de verkiezingen ten minste 25 jeugdige werknemers jonger dan 25 jaar telt, worden deze jeugdige werknemers eveneens op een afzonderlijke kiezerslijst ingeschreven. De hoedanigheid van kiezer wordt vastgesteld door de inschrijving op de kiezerslijsten.