Wie kan kandidaat zijn?

Sociale Verkiezingen > Wie kan kandidaat zijn?

Om als afgevaardigden van het personeel verkiesbaar te zijn, moeten de werknemers aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. minstens 18 jaar oud zijn;

2. over een arbeids- of leercontract beschikken of als gelijkgestelde werknemer beschouwd worden.

3. geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel;

4. hetzij sinds minstens 6 maanden tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit waaronder de onderneming ressorteert of in de technische bedrijfseenheid die gevormd wordt door verscheidene juridische entiteiten;

hetzij in totaal gedurende minstens 9 maanden tijdens meerdere periodes tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit waaronder de onderneming ressorteert of in de technische bedrijfseenheid

5. de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt.

De voorwaarden van de verkiesbaarheid moeten vervuld zijn op de datum van de verkiezingen.

Let op! Preventieadviseurs en vertrouwenspersonen in de onderneming kunnen niet zetelen als werknemers- of werkgeversvertegenwoordigers en dit zowel in het CPBW als in de ondernemingsraad.[1]

[1] Art. 57 Welzijnswet.