Technische Bedrijfseenheid

Sociale Verkiezingen > Technische Bedrijfseenheid

De opstart van de procedure, dient te gebeuren op het niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE). De technische bedrijfseenheid wordt bepaald op grond van economische en sociale criteria. In geval van twijfel primeren deze laatste.

Meestal valt de juridische entiteit (NV, BVBA, ...) samen met de TBE. Het is mogelijk kan dat de TBE niet overeenstemt met de juridische entiteit. Zulks is het geval, wanneer een bedrijfszetel gekenmerkt wordt door een bepaalde economische zelfstandigheid (een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de directie) en door een bepaalde sociale zelfstandigheid (bv. zelfstandigheid op het niveau van het personeelsbeleid). Deze afzonderlijke technische bedrijfseenheden worden samengevoegd binnen de juridische entiteit indien de grens van 50/100 werknemers niet wordt bereikt.[1]

Anderzijds is het ook mogelijk dat meerdere juridische entiteiten één technische bedrijfseenheid vormen. Dit wettelijk vermoeden bestaat, indien kan bewezen worden dat:

1) ofwel deze juridische entiteiten deel uitmaken van eenzelfde economische groep of beheerd worden door eenzelfde persoon of door personen die onderling een economische band hebben, ofwel deze juridische entiteiten één zelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn;

2) en dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen deze juridische entiteiten, zoals met name een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in nabije gebouwen, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een gemeenschappelijk personeelsbeleid, een arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomsten die gemeenschappelijk zijn of die gelijkaardige bepalingen bevatten.

Dit wettelijk vermoeden kan worden weerlegd door de werkgever.

[1] Art. 8 wet betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007.