Samenstelling Raad of Comité

Sociale Verkiezingen > Samenstelling Raad of Comité

De personeelsafvaardiging in de ondernemingsraad in het comité is samengesteld uit:

  • 4 gewone leden voor een onderneming met minder dan 101 werknemers;
  • 6 gewone leden voor een onderneming met 101 tot 500 werknemers.

Het werknemersaantal is het aantal op de datum van aanplakking van de verkiezingsdatum. De afvaardiging bestaat bovendien uit plaatsvervangende leden waarvan het aantal gelijk is aan dat van de gewone leden.