Jaarlijkse Premie

Sociale Gids > Bedienden > Jaarlijkse Premie.

Naast de ecocheques, moeten werkgevers sinds 2016 ook een jaarlijkse premie uitkeren aan hun bedienden-personeel. Het bedrag van deze premie bedraagt 252,83 EUR en wordt uitbetaald onder dezelfde voorwaarden als deze die gelden voor de uitbetaling van de ecocheques (zie voorgaande titel).