Nascholing

De nascholing houdt in dat de bestuurder lessen volgt in een erkend opleidingscentrum. Aan de bestuurder die een nascholingsmodule van ten minste zeven uur heeft gevolgd, wordt door het opleidingscentrum een getuigschrift van nascholing afgeleverd.[1]

Geldigheidsduur Kredietpunten

De houder van het rijbewijs vakbekwaamheid moet, om dit te behouden, een nascholingscursus volgen van 35 uur onderverdeeld in 5 modules van telkens 7 uur. Per gevolgde module van tenminste zeven uur krijgt hij zeven kredietpunten toegekend (in totaal 35 kredietpunten).[2] De behaalde kredietpunten zijn 5 jaar geldig.[3]

Afwijking

In afwijking van de normale geldigheidsduur van de kredietpunten, zullen de punten behaald door de houders van een rijbewijs dat uiterlijk op 9 september 2008 is afgegeven (en die een vrijstelling genieten tot 9 september 2015), vanaf 10 september 2008 in aanmerking komen.

Opgelet! De houders van een rijbewijs dat uiterlijk op 9 september 2008 is afgegeven dienen 35 uur nascholing gevolgd te hebben ten laatste op 9 september 2015[4] om de geldigheid van hun rijbewijs D met 5 jaar te verlengen.

[1] Art. 45, § 1 KB 4 mei 2007.

[2] Art. 45, § 3 KB 4 mei 2007.

[3] Art. 13, § 1 KB 4 mei 2007.

[4] Art. 73 KB 4 mei 2007.