Inleiding

Sociale Verkiezingen > Inleiding

De sociale verkiezingen voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk moeten om de vier jaar gehouden worden.

In 2016 hebben de laatste sociale verkiezingen plaatsgevonden. Deze hadden tot doel de afgevaardigden van de werknemers te verkiezen voor de comités voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraden.[1]

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatshebben in 2020.

In het kort:

De procedure duurt 150 dagen en kent twee belangrijke tijdstippen:

  • dag X = de dag van de aankondiging van de verkiezingsdag
  • dag Y = de verkiezingsdag
  • De procedure wordt 60 dagen vóór dag X (=X-60) opgestart en gebeurt in drie stappen:
  • de "voorprocedure"die loopt van dag X-60 tot dag X;
  • de verkiezing die loopt van dag X tot dag Y (=X + 90);
  • de verkiezingsdag (=Y).


[1] Wet 3 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S., 22/06/2015.